fbpx

Privatlivspolitik

I det følgende kan du læse, hvordan vi behandler de oplysninger, du indtaster på vores hjemmeside og deraf hvilke personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger Fredericia Teaters hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som hjemmesiden indeholder. Derved får du klarhed og sikkerhed på, hvordan vi behandler dine oplysninger. Det er en del af vore privatlivspolitik og persondataforordningspolitik (GDPR).

Vores politik indeholder følgende punkter:

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Samtykke
 4. Sikkerhed
 5. Dine rettigheder
 6. Links til andre hjemmesider
 7. Ændringer af privatlivs- og GDPR-politikken
 8. Kontakt og kontaktoplysninger
 1. Indsamling af personoplysninger

Som udgangspunkt indsamler vi ikke personoplysninger. Dog betyder vores købsproces, at vi har brug for en række personlige oplysninger, når du ønsker at købe billetter hos os. Her informerer vi dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

Visse personoplysninger er nemlig nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. I forbindelse med køb af billetter er navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer og e-mail obligatorisk.

Hvis du vælger ikke at afgive personoplysninger her, kan du ikke gennemføre købsprocessen, og vi henviser dig til vores fysiske salg i Prinsessegade 29a, 7000 Fredericia. Ligeledes kan vi have brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse.

Hvis du angiver personoplysninger om andre end dig selv (anden part), opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra den eller de pågældende personer. Fredericia Teater kan ikke holdes juridisk ansvarlig for, at du som kunde videregiver personoplysninger om anden part uden forudgående samtykke. Det påhviler dig at indhente sådanne samtykker.

 1. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Informationerne og personoplysningerne, der indsamles i forbindelse med brugen af www.fredericiateater.dks hjemmeside og dennes funktioner samt formålet med indsamlingen, beskrives nedenfor. Ligeledes behandler vi også dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtigede til det efter dansk eller europæisk lovgivning, forordninger og øvrige offentlige bestemmelser.

Der indsamles personoplysninger på www.fredericiateater.dkved tilmelding til nyhedsbreve og kontaktformular. Behandlingen har til formål at servicere tilmeldte abonnementer med relevant information om Fredericia Teater og Fredericia Teaters forestillinger o.l. Indsamlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med reglerne om samtykke i databeskyttelsesforordningens art. 6 og art. 7.

Personoplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev og kontaktformular videregives ikke til tredjeparter.

Købsproces

I forbindelse med køb af billetter til Fredericia Teaters forestillinger benytter vi en ekstern billetpartner: Integra – http://www.1stepahead.dk/

Læs om købsbetingelserne her: http://fredericiateater.poweredbyintegra.dk/koebsbetingelser.aspx

Fredericia Teater har indhentet de lovpligtige og nødvendige erklæringer fra billetpartner vedr. persondataforordningens krav til behandling af personoplysninger. Fredericia Teater benytter endvidere oplysningerne afgivet i købsprocessen til løbende statistikker, afrapporteringer og forbedring af salgsprocesser og løbende optimering af Fredericia Teaters salgskæde.

 1. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i en række tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2.

Vær opmærksom på, at du altid kan trække samtykket tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os på gdpr@fredericiateater.dk.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtigede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag herunder i henhold til lovgivningen og lignende forhold.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen af dine oplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, der tilbydes på www.fredericiateater.dkog dennes undersider – herunder billetsystem.

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Vi gør altid vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 1. Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi opbevarer og behandler om dig med de til enhver tid gældende lovgivningsbestemte undtagelser.

Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, herunder ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller anmode om begrænsning i behandlingen heraf.

Data gemmes i en periode på op til 5 år. Herefter anonymiseres data. Modtagere af nyhedsbrev anonymiseres ikke før nyhedsbrevet afmeldes af bruger.

Ved anmodning om sletning af vores registreringer, vil anmodningen efterkommes indenfor en kalenderuge i form af en anonymisering af data. Ikke anonymiserede sikkerhedskopier af data vil eksistere i en periode op til 90 dage efter at anmodningen er efterkommet.

Hvis du ønsker at gøre brug af de ovenstående rettigheder, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8).

I forbindelse med henvendelser om sletning at persondata bedes du give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan imødekomme din anmodning. Herunder fulde navn og e-mailadresse. Vi vil herefter besvare din anmodning hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på eller de formål, vi anvender dataene til, bedes du venligst kontakte os. Du kan ligeledes indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

dt@datatilsynet,dk

 1. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Fredericia Teater er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne parter har for indsamlingen og behandlingen af personoplysningerne. Vi opfordrer dig derfor til at læse tredjeparts hjemmesides privatlivspolitik og andre relevante politikker.

*Der er indhentet GDPR-erklæring fra vores billetoperatør

 1. Ændringer i vores privatlivs- og GDPR-politik 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik, så den løbende holdes ajour med løbende ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmeside og købspolitik.

Nederst i politikken kan du se seneste dato for opdatering. Ligeledes vil ændringer i politikken blive bekendtgjort via nyhedsmail.

 1. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi sletter, berigtiger eller opdaterer de personoplysninger, vi opbevarer og har registreret om dig, ellers hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Fredericia Teater på følgende mail:

gdpr@fredericiateater.dk

Såfremt du ikke har mulighed for at sende os en mail, kan du kontakte Fredericia Teater,  som er ansvarlig  for privatlivspolitikken på tlf.: 75 92 25 00

Version 2, april 2019

Fredericia Teater | Tlf: 7592 2500
Prinsessegade 29, 7000  Fredericia
CVR DK 2801 9262
mail@fredericiateater.dk &
billet@fredericiateater.dk

PressePM, billeder og andet information
Ledige stillinger | Bliv en del af Fredericia Teater
Samarbejdspartnere | Se hvem vi samarbejder med

FREDERICIATEATER.DK
HELE DANMARKS MUSICALTEATER

X