Den selvejende institution Fredericia Teater er taget under konkursbehandling ved dekret afsagt den 16. marts 2020 af Kolding skifteret. 

Grundet konkursen er det ikke muligt at få ombyttet eller refunderet teaterbilletter, gavekort eller lignende. Hvis du vil gøre et krav gældende mod konkursboet i den forbindelse, opfordres du derfor til at anmelde dette krav som et simpelt krav (konkurslovens § 97) – se hvordan nedenfor.

Anmeld dit krav i konkursboet på Insolvensportal.dk

Krav i konkursboet SKAL anmeldes via www.insolvensportal.dk.   

Med fokus på brugervenlighed og høj sikkerhed byder www.insolvensportal.dk på nye digitale services i sager om tvangsopløsning, rekonstruktionsbehandling og konkurs, der skal gøre det nemmere for kreditorer at anmelde krav og ikke mindst deltage i en digital dialog om bobehandlingen.

www.insolvensportal.dk tilbyder:

  • Anmeldelse af krav online og upload af dokumentation.
  • Løbende opdatering og orientering om boers behandling, forventet dividende og tidspunkt for boafslutning.
  • Direkte online dialog med kurator om prøvelse af anmeldte krav.
  • Hosting af dokumenter om det enkelte bo for den enkelte anmelder.
  • Push-e-mailservice, når der er nyt i boerne.
  • Opdateret oversigt på ét sted for alle boer.
  • Generel nyhedsformidling af interesse for den enkelte anmelder.

Opret som kreditor derfor en brugerprofil på www.insolvensportal.dk, og følg med i bobehandlingen via portalen.

Krav opgøres pr. konkursdagen 16. marts 2020 inkl. moms. Dokumentation for kravet skal uploades til insolvensportal.dk, fx i form af fakturakopi, gældsbrev eller lignende. Kontoudtog fra eget bogholderi eller lignende er ikke fyldestgørende dokumentation. Hvis et krav ikke anmeldes i konkursboet, vil kreditor ikke modtage andel af eventuel dividende i boet. 

For kreditorer med hjemsted i Danmark er det ifølge skattekontrolloven en forudsætning for at få en dividendeudbetaling, at CVR-nr. eller CPR-nr. er blevet oplyst. Sker dette ikke, skal kravet ifølge skattekontrolloven afvises, eller udbetalingen af tilgodehavendet tilbageholdes, selvom kravet i øvrigt måtte være berettiget. CVR-nr. eller CPR-nr. skal derfor oplyses i forbindelse med anmeldelse af krav i boet. For udenlandske kreditorer er angivelse af navn og adresse tilstrækkeligt.

Hvis kravet er sikret ved kaution, pant, ejendomsforbehold, modregningsret eller anden sikkerhedsret, bedes dette oplyst på www.insolvensportal.dk og sikkerhedsdokumenter herom uploades der.