ET HISTORISK GODT ÅR FOR FREDERICIA TEATER

Regnskabet for 2016 var historisk godt for Fredericia Teater. Stor publikumstilstrømning til teaterets forestillinger igennem hele året er medvirkende til at egenkapitalen nu er genskabt.

I 2016 flyttede vi vores hjemmeudviklede publikums-hit Shu·bi·dua – The Musical til Østre Gasværk Teater og derefter i Musikhuset Aarhus, som begge steder solgte for fulde huse. Det blev også til en sommer-succes på FredericiaC med A Midsummer Night’s STEAM og endelig blev det til Disneys KLOKKEREN FRA NOTRE DAME – The Musical, som med sine 25 gange 6-stjernede anmeldelser blev til den bedst anmeldte forestilling i Danmark nogensinde.*

Fredericia Teater har på få år opnået et meget højt kunstnerisk niveau samt et musicalakademi, som man internationalt nikker mere end genkendende til – også blandt Broadway-aktører. Vores teater leverer fortsat et billetsalg på over 150.000 hvert eneste år, og ligger dermed i øvre kvartil af danske teatre målt på antal publikummer.

Vi har store fremtidsplaner for Fredericia Teater. Nøgleordene for at realisere fremtidige kunstneriske succeser og en sund drift er en fortsat stram økonomisk styring og positiv egenkapital.

Teateret har genskabt sin egenkapital

Med de store forestillinger og et overskud på 18,5 mio. kr. i 2016 betegner både teaterchef og bestyrelse året som særdeles tilfredsstillende.

Årets resultat bringer egenkapitalen i plus med 2,7 mio. kr. Dette er en meget vigtig milepæl, som alle omkring Fredericia Teater igennem flere år har arbejdet rigtig hårdt for at nå frem til. Et skarpt fokus på netop at genskabe egenkapitalen, samt at udvikle vores interne procedurer og forretningsgange, har ligeledes båret frugt med 2016-resultatet.

Resultatet skal også ses i lyset af den aftale, som blev indgået med Fredericia Kommune, hvor der – siden bestyrelsen tiltrådte i 2014 – har været enighed om, at der skulle sikres balance i teaterets økonomi. Derfor blev der lagt en tre-årig strategi, som med 2016- resultatet er blevet fuldført. Aftalen der blev indgået i forbindelse med Kommunens Budget2016 bidrager med ca. 13,5 mio. kr., som fordeler sig således:

  • Årligt tilskud forhøjes med 3 mio. kr.
  • Andre gældsposter fra teateret til kommunen på 5,1 mio. kr. eftergives
  • Ét ekstraordinært tilskud på 5,3 mio. kr. til dækning af underskuddet i 2014

Med disse tiltag er der endegyldigt ryddet op i økonomien, og Fredericia har i dag et teater i balance med en genetableret egenkapital. Dermed skal man heller ikke forvente sig overskud med tocifrede fortegn i fremtiden, da regnskabet i den henseende er af teknisk karakter.

Fremtidig succes afhænger af fortsat sund drift og store forestillinger

Vores forventning til 2017 er et beskedent overskud på ca. 0,5 mio. kr., og vi glæder os meget til urpremieren på SEEBACH – The Musical den 29. september 2017 i Fredericia. Det er vores fortsatte strategi at udvikle og spille 1-2 store forestillinger om året, udover vores lidt mindre forestillinger som eksempelvis Legendale og Problemet med Douglas, som også år for år vil være at finde i vores repertoire.

***

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

Teaterchef Søren Møller / Bestyrelsesformand Anders Østergaard

*Kilde: Jyllands-Postens teater-tilbageblik af 29.11.2016.